1. Administratorem Danych Osobowych podanych przez Pana / Panią będącego /będącą Podmiotem danych jest Białogardzki Park Inwestycyjny "Invest-Park" Sp. z o.o., Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard, NIP: 6722077446,REGON: 321226454, KRS: 0000437570
 2. Pana/ Pani dane osobowe przetwarzane będą w związku ze złożonym zapytaniem o produkt lub usługę oferowaną przez Białogardzki Park Inwestycyjny "Invest-Park" Sp. z o.o., Kołobrzeska 58, 78-200 Białogard, NIP: 6722077446,REGON: 321226454, KRS: 0000437570.
 3. Przetwarzanie danych przez Administratora jest niezbędne w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie lub dostarczenia treści informacyjnych.
 4. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
 5. Dane osobowe Podmiotu danych nie będą udostępniane do państwa trzeciego poza UE lub organizacji międzynarodowej.
 6. Dane Podmiotu danych przechowywane będą do momentu wyrażenia przez Pana/ Panią sprzeciwu.
 7. Przysługuje Panu /Pani prawo do:
  • dostępu do swoich danych,
  • sprostowania swoich danych,
  • przeniesienia swoich danych,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego
 8. Przysługuje Panu / Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w każdym czasie, z przyczyn związanych z Pana /Pani szczególną sytuacją, o ile dane przetwarzane są w związku z realizacją uzasadnionego interesu Administratora lub dla celów marketingowych.
 9. Przysługuje Panu / Pani prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie.
 10. Podanie przez Pana / Panią danych osobowych jest obowiązkowe w związku z wymogiem ustawowym – na podstawie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016),
 11. Administrator na podstawie danych nie dokonuje profilowania.

"INVEST-PARK” Białogard to nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców planujących uruchomienie lub rozwój działalności produkcyjnej w północno-zachodniej Polsce. Oferujemy nowe obiekty produkcyjne i w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. "INVEST-PARK” Białogard znacznie skraca czas uruchomienia produkcji i obniża koszty inwestycji.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.