Białogardzki Park Inwestycyjny "Invest-Park" Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich "Rozwój przedsiębiorczości na terenie Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez uzbrojenie terenów Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego w Białogardzie"

Cel projektu: Lepsze warunki do rozwoju MŚP poprzez zwiększenie atrakcyjności i dostępności stref inwestycyjnych na terenie KKBOF

Dofinansowanie projektu z UE: 637 500,00 zł

logotypy

Zakres rzeczowy projektu obejmuje następujące zadania:

1. Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 163.

2. Budowa drogi wewnętrznej z odwodnieniem i infrastrukturą techniczną (instalacja oświetlenia drogi, sieć wodociągowa
i kanalizacji sanitarnej, sieć teletechniczna).

3. Przebudowa linii napowietrznej 15 kV na kablową naziemną.

4. Dostawa i montaż kontenerowej stacji transformatorowej.
Kontenerowa stacja transformatorowa nie będzie wyposażona w transformatory i układ pomiarowy wraz z przekładnikami. Wyposażenie stacji w transformator i układ pomiarowy oraz podłączenie do sieci zewnętrznej nastąpi w momencie pozyskania inwestora.

Celem projektu jest poprawa atrakcyjności strefy inwestycyjnej w Białogardzie  leżącej na terenie KKBOF poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych. W efekcie poprawy infrastruktury strefy spodziewany jest wzrost poziomu inwestycji i przedsiębiorczości na rynku lokalnym, co przyczyni się do ograniczenia poziomu bezrobocia i wzrostu poziomu dochodów mieszkańców. Do korzyści społeczno-gospodarczych planowanych do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu należą: - wzrost poziomu przedsiębiorczości na terenie gminy, - poprawa sytuacji na rynku pracy i podniesienie dochodów mieszkańców, - wzrost dochodów miasta z tytułu podatku od nieruchomości oraz udziału w podatkach dochodowych, - możliwość rozwoju istniejących przedsiębiorstw poprzez nawiązanie powiązań kooperacyjnych z nowymi inwestorami i możliwość dyfuzji wiedzy i nowych technologii.

 

https://www.koszalin.pl/pl/content/rozwoj-przedsiebiorczosci-na-terenie-koszalinsko-kolobrzesko-bialogardzkiego-obszaru

 

"INVEST-PARK” Białogard to nowe możliwości wsparcia dla przedsiębiorców planujących uruchomienie lub rozwój działalności produkcyjnej w północno-zachodniej Polsce. Oferujemy nowe obiekty produkcyjne i w pełni uzbrojone tereny inwestycyjne. "INVEST-PARK” Białogard znacznie skraca czas uruchomienia produkcji i obniża koszty inwestycji.

ZamknijStrona używa cookies (ciasteczek). W przeglądarkach internetowych można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Zablokowanie możliwości zapisywania plików cookies może spowodować utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji serwisu. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.