top of page

Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót budowlanych w zakresie:

Budowa utwardzenia w ul. Inwestycyjnej na terenie Białogardzkiego Parku Inwestycyjnego na działkach 2/6 i 2/18 obręb 0004 Białogard
bottom of page