top of page

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH
Białogardzki Park Inwestycyjny „INVEST-PARK” Sp. z o.o.


zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: budowa utwardzenia stanowiącego tymczasowy ciąg pieszy na odcinku od Inkubatora Technologicznego do strefy przemysłowej przy przetwórni ryb w Białogardzie, na działkach nr 23/1, 2/3, 2/6 obr. 0004, działce nr 13 obr. 0003 Miasta Białogard.


Do pobrania:


Treść przetargu

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Przedmiar

Przyjecie zgłoszenia

Dokumentacja techniczna (aktualizacja dokumentacji technicznej)bottom of page