AKTUALNOŚCI

Ogłoszenie o przetargu

Przedmiotem przetargu jest nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem geodezyjnym działki 2/15 obręb 0004 m. Białogard o powierzchni...