top of page

Ogłoszenia na stanowisko KSIĘGOWA/KSIĘGOWY na 1/2 etatu

Zakres obowiązków:

 • Rozliczanie podatku VAT, CIT, podatku u źródła,

 • Sporządzanie sprawozdań finansowych, JPK, deklaracji podatkowych i statystycznych,

 • Przygotowywanie danych do zamknięcia okresów sprawozdawczych,

 • Bieżąca kontrola poprawności zapisów księgowych, uzgadnianie kont księgi głównej,

 • Wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu inwentaryzacji oraz księgowanie miesięcznej inwentaryzacji,

 • Przygotowywanie raportów oraz analiz finansowych na potrzeby Zarządu, banku oraz instytucji zewnętrznych,

 • Współpraca z Urzędem Skarbowym, Urzędem Celnym i audytorami zewnętrznymi,

 • Współpraca z działem kadr i innymi działami Spółki.


Profil kandydata:

 • Minimum 2-letnie doświadczenie w księgowości (warunek konieczny),

 • Wyższe wykształcenie (finanse, rachunkowość, ekonomia),

 • Praktyczna znajomość przepisów podatkowych oraz bilansowych,

 • Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie (warunek konieczny),

 • Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów z obszaru księgowości,

 • Zdolność analitycznego myślenia i formułowania wniosków,

 • Dobra organizacja pracy, systematyczność i dokładność,

 

CV prosimy przesyłać drogą mailową : office@bgsalmon.dk


Więcej informacji pod nr tel. :              +48 94 716 52 31

Comments


bottom of page