top of page

Spotkanie informacyjne dla MŚP - Działanie 1.8 RPOWZ - 28.10.2019


W związku z ogłoszonym konkursem na innowacyjne projekty dla MŚP  informuję, że w dniu 28 października br. w Koszalinie odbędzie się spotkanie dotyczące aplikowania o fundusze europejskie z Działania 1.8 – Inwestycje przedsiębiorstw w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego (KKBOF) finansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.

留言


bottom of page