top of page

Spotkanie informacyjne „Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów"


Celem jest wsparcie szkoleniowe lub doradcze pracowników przedsiębiorstw działających w następujących 17 sektorach gospodarki: budowlanym, finansowym, IT, motoryzacyjnym, opieki zdrowotnej i pomocy społecznej, przemysłu mody i innowacyjnych tekstyliów, turystycznym, odzysku materiałowego surowców, żywności wysokiej jakości, nowoczesnych usług biznesowych, komunikacji marketingowej, telekomunikacji, gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji, chemicznym, przemysłu lotniczo-kosmicznego, kompetencji w handlu, usług rozwojowych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 31 sierpnia br., o godz. 10:00 – 12:30 za pośrednictwem platformy Microsoft Teams.

Spotkanie informacyjne skierowane jest do podmiotów, które są zainteresowane złożeniem wniosków o dofinansowanie projektów w ramach IV rundy konkursowej, która obejmuje wsparcie szkoleniowe lub doradcze dla pracowników przedsiębiorstw z 2 sektorów:

  • gospodarki wodno-ściekowej i rekultywacji,

  • opieki zdrowotnej i pomocy społecznej.

Informacja o spotkaniu oraz formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: Kompetencje dla sektorów - oferta dla operatorów

Spotkanie w aplikacji Microsoft Teams/ Dołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnych: Kliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Więcej informacji na temat konkursu na stronie: Kompetencje dla sektorów 2 - oferta dla operatorów.

Comentários


bottom of page