top of page

Zaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanychZaproszenie do składania ofert na wykonanie robót budowlanych w zakresie: "Budowa utwardzenia stanowiącego tymczasowy ciąg pieszy na odcinku 230 mb".


Do pobrania:

Treść przetargu

Mapa

Dokumentacja techniczna

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3


bottom of page